SLIME Tyre Dressing GEL 500ml

SLIME Tyre Dressing GEL 500ml

Slut i Lager
156,00 kr

Scholl Concepts Slime är ett gelbaserat däck och gummiprodukt med en stor, djup glans, intensiv svarta och lång livslängd. 

 

Viskös premiumglans för vård av däck och gummidelar.

SLIME kännetecknas av sin anmärkningsvärda glans och konsekventa brilljans.


Däck hålls svarta med en rik högglans i veckor. SLIME - Tire Dressing Gel torkar inom några minuter och lämnar inga våta och feta rester.

Applicera SLIME på den svarta skum appliceringspucken och sprid jämnt över däcket - klart! SLIME Tyre Dressing Gel kan också appliceras på alla lackade plast- och gummidelar.

Faroangivelser 

Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor 

Rökning förbjuden.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning..

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.