Ultracoat Spotless Fabric 500 ml

Ultracoat Spotless Fabric 500 ml

Lagervara
396,00 kr

Spotless Fabric är en säker och effektiv coating för bilklädsel och tyg tak. Den tränger igenom textilstrukturen och skyddar den mot alla typer av smuts. Tack vare dess hydrofoba egenskaper förhindrar det att fläckar passerar genom tyget.

 

Till skillnad från de flesta marknadskonkurrenter är Spotless Fabric baserat på vatten, inte lösningsmedel. Dess aktiva ingrediens som påverkar vätskeförskjutning är en polymer Dimetylsiloxan. Tack vare detta kan du använda den på alla typer av klädsel. Du behöver inte oroa dig om den impregnerade ytan härdar, vilket kan hända med tunga kemikaliebaserade produkter.

Eftersom Spotless Fabric är nästan lösningsmedelsfritt kan du också använda det säkert i ditt fordon. Produkten lämnar inte en intensiv, syntetisk lukt. Du kan njuta av att köra en ren bil direkt efter impregnering och torkning.

Våra test har visat att ytor impregnerade med Spotless Fabric är lika motståndskraftiga mot smutsinträngning som med lösningsmedelsbaserade produkter. Det är värt att nämna att du kan skydda hem- och trädgårdsmöbler med det, såväl som dina skor och kläder!

En mångsidig tygbehandling säker för klädsel och människors hälsa som är lika effektiv som kemiska ekvivalenter?

Ja tack!

Vattenbaserad produkt - säker att använda på varje typ av tyg!

Starka hydrofoba egenskaper

Smidig applikation

Se till att ytan är torr och ren.

Applicera produkten jämnt med det medföljande spraymunstycket.

Ytan ska vara synligt fuktad, men inte blötläggd.

Låt det torka helt.

Tips

Använd alltid personlig skyddsutrustning. Använd inte i direkt solljus. Hållbarheten beror på hur ofta den impregnerade ytan används. Vid dålig prestanda, upprepa applikationen.

Hälso- och miljöfarliga ämnen

Amino-alkyl-polysiloxan

Varningstexter

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsangivelser

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till enligt gällade förordningar.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.