MASTER FINAL POLISH II  500ml

MASTER FINAL POLISH II 500ml

PA-MFPII500
Lagervara
476,00 kr

Genererar underbar våt glans och efterlämnar en jämn och blank yta och högglansig finish

Lämnar inte rester på plastdetaljer

Dammfri process Idealisk för glas, krom och plastytor

Lätt att använda

 

FINAL MASTER POLISH II. Denna unika formel är redan ett litet mästerverk.

Poleringsprocessen har aldrig varit så lätt. Innehåller inga fyllmedel.

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Betyg Kommentarer (1)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.