PALLADIUM 100ml

PALLADIUM 100ml

PA-MP100
Lagervara
316,00 kr
Metall Polish
Tar bort envis oxidation ochl ämnar en perfekta glans

 

POLISHANGEL®│PALLADIUM│METAL POLISH har vi utvecklat till att avlägsna oxid och frambringa ett juvelliknande skimmer på ytor av metall och krom. Slipmedel av högsta kvalitet kombinerade med vårdande ingredienser gör att POLISHANGEL®│PALLADIUM förvandlar matta oxiderade ytor till spegelblanka. Mer intensiv än krom. Dessa egenskaper gör brons, krom, mässing, koppar och andra ytor av metall ojämförbara med andra behandlingar. Utöver den integrerade UV blockerande egenskapen kan den behandlade ytan lämpligen skyddas med POLISHANGEL®│GLASSCOAT │COSMIC.

Användning

För hand

Säkerställ att ytan inte är för varm

Skaka flaskan väl

Arbeta in medlet med en mikrofiberduk av hög kvalitet eller applikatorsvamp

Torka av den mjölkvitaktiga hinnan med en ren mikrofiberduk av hög kvalitet

Med maskin

Säkerställ att ytan inte är för varm

Skaka flaskan väl

Använd tillsammans med en slutfinish pad på max 1500rpm

Torka av den mjölkvitaktiga hinnan med en ren mikrofiberduk av hög kvalitet

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H372 Orsakar organskador (eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt) genom lång eller

upprepad exponering (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några

andra exponeringsvägar).

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Betyg Kommentarer (0)

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Product added to wishlist
Product added to compare.